Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Jozef Šibík, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BERNÁTOVÁ, Dana - UHLÍŘOVÁ, Jana - ŠIBÍK, Jozef. Vaccinio uliginosi-Pinetea sylvestris. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 627-652. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • ČAHOJOVÁ, Lucia** - AMBRÓZ, Martin - JAROLÍMEK, Ivan - KOLLÁR, Michal - MICHALKOVÁ, Michaela - MIKULA, Karol - ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Mária. Exploring Natura 2000 Habitats by Satellite Image Segmentation: a case study from Čierny Balog (Central Slovakia). In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 103. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFL
 • GENOVA, Beloslava** - JAROLÍMEK, Ivan - GELATIČOVÁ, Karolína - KLAČANOVÁ, Simona - NAZAROV, Momchil - SLABEJOVÁ, Denisa - SLEZÁK, Michal - VASSILEV, Kiril - ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Mária. The effect of Poplar plantations on undergrowth diversity and neophyte distribution. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 101. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFL
 • HRIVNÁK, Richard - SLEZÁK, Michal - VALACHOVIČ, Milan - BERNÁTOVÁ, Dana - UHLÍŘOVÁ, Jana - ŠIBÍK, Jozef. Alnetea glutinosae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 27-50. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • KLAČANOVÁ, Simona** - ŠIBÍK, Jozef. Artificial snowing of ski slopes: disaster or gentle caress? In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 44. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFL
 • MALANSON, George P.** - PANSING, Elizabeth - TESTOLIN, Riccardo - ABDULHAK, S. - BERGAMINI, Ariel - ĆUŠTEREVSKA, Renata - MARCENÒ, Corrado - KUZMANOVIĆ, Nevena - MILANOVIĆ, Đorđije - RUPRECHT, Eszter - ŠIBÍK, Jozef - VASSILEV, Kiril - WILLNER, Wolfgang - JIMÉNEZ-ALFARO, Borja. Explanation of beta diversity in European alpine grasslands changes with scale. In Ecosphere, 2022, vol. 13, no. 5, art. no. e4066. (2021: 3.593 - IF, Q2 - JCR, 1.151 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2150-8925. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ecs2.4066 Typ: ADCA
 • NAZAROV, Momchil** - GECHEVA, Ganna - MARDARI, Constantin - GENOVA, Beloslava - ŠIBÍK, Jozef - VELEV, Nikolay - VASSILEV, Kiril. Contribution to the knowledge of chasmophytic vegetation in the Forebalkan, Central part of Northern Bulgaria. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 22. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFL
 • PREISLEROVÁ, Zdenka - JIMÉNEZ-ALFARO, Borja - MUCINA, Ladislav - BERG, Christian - BONARI, Gianmaria - KUZEMKO, Anna - LANDUCCI, Flavia - MARCENO, Corrado - MONTEIRO-HENRIQUES, T. - NOVÁK, P. - VYNOKUROV, Denis - BERGMEIER, Erwin - DENGLER, Jürgen - APOSTOLOVA, Iva - BIORET, Frédéric - BIURRUN, Idoia - CAMPOS, Juan Antonio - CAPELO, Jorge - ČARNI, Andraž - ÇOBAN, S. - CSIKY, János - KRSTIVOJEVIĆ-ĆUK, Mirjana - ĆUŠTEREVSKA, Renata - DANIËLS, Fred J. A. - SANCTIS, Michele De - DIDUKH, Yakiv - DÍTĚ, Daniel - FANELLI, Giuliano - GOLOVANOV, Ya - GOLUB, Valentin - GUARINO, Riccardo - HÁJEK, Michal - IAKUSHENKO, Dmytro - INDREICA, Adrian - JANSEN, Florian - JAŠKOVÁ, Anni - JIROUŠEK, Martin - KALNÍKOVÁ, Veronika - KAVGACI, Ali - KUCHEROV, I. - KÜZMIČ, Filip - LEBEDEVA, Mariya - LOIDI, Javier - LOSOSOVÁ, Zdeňka - LYSENKO, Tatiana - MILANOVIĆ, Đorđije - ONYSHCHENKO, Viktor - PERRIN, G. - PETERKA, Tomáš - RAŠOMAVIČIUS, Valerijus - RODRÍGUEZ-ROJO, Maria Pilar - RODWELL, John S. - RŪSIŅA, S. - SÁNCHEZ MATA, D. - SCHAMINÉE, Joop H. J. - SEMENISHCHENKOV, Yuri - SHEVCHENKO, N. - ŠIBÍK, Jozef - ŠKVORC, Željko - SMAGIN, Viktor A. - STEŠEVIĆ, D. - STUPAR, Vladimir - ŠUMBEROVÁ, Kateřina - THEURILLAT, Jean-Paul - TIKHONOVA, Elena - TZONEV, Rossen - VALACHOVIČ, Milan - VASSILEV, Kiril - WILLNER, Wolfgang - YAMALOV, Sergei - VEČEŘA, Martin - CHYTRÝ, Milan**. Distribution maps of vegetation alliances in Europe. In Applied Vegetation Science, 2022, vol. 25, no. 1, art. no. e12642. (2021: 3.431 - IF, Q1 - JCR, 0.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1402-2001. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/avsc.12642 Typ: ADCA
 • ŠIBÍK, Jozef - BERNÁTOVÁ, Dana - UHLÍŘOVÁ, Jana. Roso pendulinae-Pinetea mugo. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 655-682. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • Zaujímavejšie fytocenologické zápisy. Editor Jozef Šibík. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 114-119. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • UHLÍŘOVÁ, Jana - ŠIBÍK, Jozef. Erico-Pinetea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 529-565. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • UHLÍŘOVÁ, Jana - ŠIBÍK, Jozef**. Variability and syntaxonomy of relict calcareous pine and larch woodlands in the Western Carpathians (Slovakia). In Biologia, 2022, vol. 77, no. 8, p. 2037-2062. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01048-0 Typ: ADDA
 • URBANIČ, Gorazd** - POLITTI, Emilio - RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, P. - PAYNE, Robin - SCHOOK, Derek - ALVES, Maria Helena - ANDELKOVIĆ, Ana - BRUNO, Daniel - CHILIKOVA-LUBOMIROVA, Mila - DI LONARDO, Sara - EGOZI, Roey - GARÓFANO-GÓMEZ, Virginia - GOMES MARQUES, Inês - GONZÁLEZ DEL TÁNAGO, Marta - SELMAN GÜLTEKIN, Yaşar - GUMIERO, Bruna - HELLSTEN, Seppo - HINKOV, Georgi - JAKUBÍNSKÝ, Jiří - JANSSEN, Philippe - JANSSON, Roland - KELLY-QUINN, Mary - KISS, Timea - LORENZ, Stefan - MARTINEZ ROMERO, Roberto - MIHALJEVIĆ, Zlatko - PAPASTERGIADOU, Eva - PAVLIN URBANIČ, Maja - PENNING, Ellis - RIIS, Tenna - ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Mária - ZLATANOV, Tzvetan - DUFOUR, S. Riparian Zones - From Policy Neglected to Policy Integrated. In Frontiers in Environmental Science, 2022, vol. 10, art. no. 868527. (2021: 5.411 - IF, Q2 - JCR, 1.233 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2296-665X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.868527 Typ: ADCA
 • VALACHOVIČ, Milan** - KLIMENT, Ján - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - BERNÁTOVÁ, Dana - HRIVNÁK, Richard - JAROLÍMEK, Ivan - KANKA, Róbert - KOLLÁR, Jozef - MÁLIŠ, František - ROLEČEK, Jan - SLEZÁK, Michal - ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Mária - UHLÍŘOVÁ, Jana - UJHÁZY, Karol - UJHÁZYOVÁ, Mariana - ŽARNOVIČAN, Hubert. Plant communities of Slovakia. 6. Forest and shrub vegetation [Rastlinné spoločenstvá Slovenska. Vegetácia lesov a krovín]. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 99. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus