Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Marcela Achimovičová, PhD.

1987-1992: magisterské štúdium (Mgr.) v odbore anorganická chémia; Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J.Šafárika, Košice, Slovensko.
1992-1999: PhD. titul v odbore mineralurgia a environmentálne technológie; denné postgraduálne štúdium na Ústave geotechniky SAV, Košice, Slovensko.

Kvalifikácia a pracovné skúsenosti:
2003-súčasnosť: Samostatný vedecký pracovník - Ústav geotechniky SAV, Košice, Slovensko, oddelenie Mechanochémie,
2011-2018: Výskumný pracovník-člen výskumnej skupiny DFG- Ústav spracovania nerastov a odpadov, likvidácie odpadu a geomechaniky, Technická univerzita Clausthal, Nemecko.
2020-súčasnosť: vedúci oddelenia Mechanochémie, Ústav geotechniky SAV, v.v.i. Košice, Slovensko