Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Milan Lehotský CSc.

Národné projekty

* Hodnotenie transformácie vodných tokov vplyvom človeka a zmeny klímy prostredníctvom presných 3D geodát

Assessment of human impact and climate change to the transformation of river channels using novel 3D geodata

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusnák Miloš PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ