Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Milan Labaš, PhD.

vedúci Oddelenia deštrukčnej a konštrukčnej geotechniky / samostatný vedecký pracovník /člen vedeckej rady
Watsonova 45, 040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 7922648
Fax: +421 55 7922604