Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Víťazoslav Krúpa DrSc.

Národné projekty

* Proces rozpojovania hornín s využitím vibračného signálu

Rock drilling process using the vibration signal

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bali Hudáková Mária PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ