Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Monika Kopecká, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • FERANEC, Ján** - KOPECKÁ, Monika - SZATMÁRI, Daniel - GOGA, Tomáš - NOVÁČEK, Jozef - PAZÚR, Róbert - OPRAVIL, Šimon. Krajinná pokrývka v kontexte geografi ckých výskumov založených na využití satelitných snímok. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 15. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
  • GOGA, Tomáš** - KOPECKÁ, Monika - FERANEC, Ján - SZATMÁRI, Daniel - SHAHABI, Hejar. Pustnutie poľnohospodárskej pôdy hodnotené na báze údajov DPZ. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 16. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
  • KOPECKÁ, Monika** - FERANEC, Ján - SZATMÁRI, Daniel - GOGA, Tomáš - OPRAVIL, Šimon. Výskum zmien krajiny na Geografickom ústave SAV, jeho vývoj a perspektívy. In Tvorivé hľadanie v Geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 27. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
  • KOPECKÁ, Monika - SZATMÁRI, Daniel - OPRAVIL, Šimon. Vizualizácia dynamiky urbanizácie na príklade Bratislavy a Bukurešti. In Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2023, s. 19. ISBN 978-80-89060-28-3. (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ. Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023 : seminár) Typ: AFH
  • Detská mapa sveta : Barbara Petchenik Children's Map Competition. Eds. Monika Kopecká, Martin Kšiňan. 1. vyd. Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i. : Kartografická spoločnosť SR, 2023. Grafické reprodukcie. ISBN 978-80-89548-11-8 Typ: FAI
  • KOPECKÁ, Monika - SZATMÁRI, Daniel - FERANEC, Ján - OPRAVIL, Šimon. Urban Development Factors: a comparative analysis of Bratislava and Bucharest : abstract. In Health, Environment and Sustainable Development: Changes, Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic World. - Bucharest, Romania : Faculty of Geography University of Bucharest, Institute of Geography Romania Academy, 2023, p. [26]. Dostupné na internete: https://iguche2020.com/conference-final-programme/ (Health, Environment and Sustainable Development: Changes, Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic World : Conference. Health, Environment and Sustainable Development: Changes, Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic World : Conference) Typ: GII
  • SZATMÁRI, Daniel** - KOPECKÁ, Monika - FERANEC, Ján - GOGA, Tomáš - OPRAVIL, Šimon - SVIČEK, Michal - FENCÍK, Róbert - PAPČO, Juraj. Environmental data and satellite images: information sources for the identification of illegal activities in the landscape on the example of Slovakia. In Abstracts of the International Cartographic Association.Vol. 6. - 2023, p. non. ISSN 2570-2106. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-253-2023 (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ. International Cartographic Conference (ICC 2023) : Smart Cartography for Sustainable Development) Typ: AFG
  • SZATMÁRI, Daniel - KOPECKÁ, Monika - FERANEC, Ján - GOGA, Tomáš - OPRAVIL, Šimon - SVIČEK, Michal - FENCÍK, Róbert - PAPČO, Juraj. Identifikácia a mapovanie potenciálne ilegálnych aktivít v krajine aplikáciou metód diaľkového prieskumu Zeme. In Sborník abstraktů příspěvků 25. kartografická konference, Plzeň 2023. 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2023, p. 105 - 106. Dostupné na internete: https://home.zcu.cz/~gorin/25kk/Postery/1_Szatmari_et_al.pdf (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ. kartografická konference) Typ: AFK
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus