Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Monika Kopecká PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Komunikačná platforma krajín V4 pre využívanie metód pozorovania Zeme pri biotickom poškodení lesa
V4 communication platform for use of Earth Observation methods in biotic forest disturbances
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika PhD.
Doba trvania: 20.9.2019 - 30.8.2020
* ATBIOMAP - Nové prístupy mapovania biomasy na spustnutej poľnohospodárskej pôde využívajúce kombináciu optických a radarových údajov diaľkového prieskumu Zeme
Advanced Techniques for Biomass Mapping in Abandoned Agriculture Land using Novel Combination of Optical and Radar Remote Sensing Sensors
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján DrSc.
Doba trvania: 1.5.2018 - 30.4.2020
* CLIMASTEPPE - Riešenia pre klimaticky vhodné poľnohospodárstvo v suchých stepných oblastiach Ruska
Solutions for climate-smart land use in the dry steppes of Russia
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert PhD.
Doba trvania: 1.4.2018 - 31.3.2021


Národné projekty

Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny
Land cover dynamics as indicator of changes in landscape
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
* PEDO-CITY-KLIMA - Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny
Effect of impermeable soil cover on urban climate in the context of climate change
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ