Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Monika Kopecká, PhD.

Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/57510218
ORCID:
Číslo ORCID