Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.

Vedúca oddelenia kardiovaskulárnej fyziológie a patofyziológie, Vedecká tajomníčka
Ústav pre výskum srdca, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
kardiovaskulárna fyziológia a patofyziológia
ORCID:
Číslo ORCID