Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Jana Tomášková PhD.

Národné projekty

Úloha bunkových lipidov v životnom cykle vírusu lymfocytovej choriomeningitídy

The role of cellular lipids in lymphocytic choriomeningitis virus life cycle

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomášková Jana PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ