Information Page of SAS Employee

RNDr. Diana Fedunová PhD. - projects

International projects

* CHINMEDAMY - Discovery and Mechanism of Small Molecule Compounds from Traditional Chinese Medicine for treatment of Alzheimer 's Disease
Identifikácia a mechanizmus účinku malých molekúl využívaných v tradičnej čínskej medicíne na liečbu Alzheimerovej choroby
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2019


National projects

Supramolecular complexes of proteins – conformational transitions, stability and aggregation
Nadmolekulárne komplexy proteínov - konformačné prechody, stabilita a agregácia
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Fedunová Diana PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
* Self-assembly of poly/peptides into amyloid aggregates – mechanism, inhibition and cytotoxicity
Samousporiadanie poly/peptidov do amyloidných agregátov - mechanizmus, inhibícia a cytotoxicita
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Projects total: 3

Note:
* cosolver