Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Diana Fedunová PhD.

Medzinárodné projekty

Stabilita a agregácia globulárnych proteínov v prítomnosti biokompatibilných iónových kvapalín

Stability and aggregation of globular proteins in the presence of biocompatible ionic liquids

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana PhD.


Národné projekty

* MULTIHIT - Multifunkčné inhibítory poly/peptidov spojených s Alzheimerovou chorobou

Multi-target inhibitors of poly/peptides associated with Alzheimer´s disease

Doba trvania: 1.7.2019 - 1.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.

Nadmolekulárne komplexy proteínov - konformačné prechody, stabilita a agregácia

Supramolecular complexes of proteins – conformational transitions, stability and aggregation

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ