Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Diana Fedunová, PhD.

vedúca Oddelenia biofyziky
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: 055/792 2345 (3.06, BUL6)
Výskumné zameranie:
biofyzika, štruktúra a stabilita proteínov, agregácia proteínov, iónové kvapaliny, mikrokalorimetria
ORCID:
Číslo ORCID