Informačná stránka zamestnanca SAV

Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • BALÁŽOVIČ, Ľuboš - BARKA, Ivan - BUCHA, Tomáš - FERANEC, Ján - GALLAY, Michal - GOGA, Tomáš - HOFIERKA, Jaroslav - KOPECKÁ, Monika - OŤAHEĽ, Ján - PAJTÍK, Jozef - PAPČO, Juraj - PASTOREK, P. - RUSNÁK, Miloš - SAČKOV, I. - SVIČEK, Michal - SZATMÁRI, Daniel - ZVERKOVÁ, A. Remote Sensing. In Space Research in Slovakia 2018 - 2019 : Slovak Academy of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. - Hurbanovo : Slovak Central Observatory Hurbanovo, 2020, s. 39-69. ISBN 978-80-89998-09-8. Dostupné na internete: <http://nccospar.saske.sk/REPORT20182019/SPACERESEARCHINSLOVAKIA20182019.pdf>. Typ: BEF
 • Space Research in Slovakia 2018 - 2019 : Slovak Academy of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. Hurbanovo : Slovak Central Observatory Hurbanovo, 2020. 84 s. ISBN 978-80-89998-09-8. Typ: FAI
 • FALŤAN, Vladimír - PETROVIČ, František - OŤAHEĽ, Ján - FERANEC, Ján - DRUGA, Michal - HRUŠKA, Matej - NOVÁČEK, Jozef - SOLÁR, Vladimír - MECHUROVÁ, Veronika. Comparison of CORINE Land Cover Data with National Statistics and the Possibility to Record This Data on a Local Scale - Case Studies from Slovakia. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2020, vol. 12, no. 15, art. no. 2484. (2019: 4.509 - IF, Q2 - JCR, 1.422 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-4292. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2072-4292/12/15/2484>(Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Typ: ADMA
 • FERANEC, Ján - SZATMÁRI, Daniel - SOUKUP, Tomáš. Údaje o krajinnej pokrývke získané v rámci európskych environmentálnych monitorovacích programov - zdroj pre tematickú kartografiu. In NOVOTNÝ, Ladislav. GeoKARTO 2020 : zborník abstraktov z konferencie konanej 10. - 11. septembra 2020. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - ŠafárikPress, 2020, s. 17-18. ISBN 978-80-8152-887-3.(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Typ: AFH
 • FERANEC, Ján. Prístupová cesta Slovenskej republiky do Európskej vesmírnej agentúry. Rec. Ján Slezák, Ján Svoreň. In Slovenské vesmírne odysey : (spomienky a prognózy pri príležitosti 20. výročia slovenského letu na stanicu Mir). Eds. Štefan Luby, Branislav Peťko ; rec. Ján Slezák, Ján Svoreň. - Bratislava : Veda, 2020, s. 89-102. ISBN 978-80-224-1803-4. Typ: BEF
 • FERANEC, Ján. Current land cover/land use (LC/LU) activities in the Institute of Geography, Slovak Academy of Science (IG SAS) in Bratislava, Slovak Republik. In IGU-LUCC Newsletter, 2020, no. 20, p. 20. ISSN 1345-4196. Typ: GII
 • GOGA, Tomáš - FERANEC, Ján - BUCHA, Tomáš - RUSNÁK, Miloš - SAČKOV, I. - BARKA, Ivan - KOPECKÁ, Monika - PAPČO, Juraj - OŤAHEĽ, Ján - SZATMÁRI, Daniel - PAZÚR, Róbert - SEDLIAK, Maroš - PAJTÍK, Jozef - VLADOVIČ, Jozef. A Review of the Application of Remote Sensing Data for Abandoned Agricultural Land Identification with Focus on Central and Eastern Europe. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2019, vol. 11, no. 23, art. no. 2759. (2018: 4.118 - IF, Q1 - JCR, 1.430 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 2072-4292. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.2] DENISOV, P.V., KASHNITSKIY, A.V., LOUPIAN, E.A., SEREDA, I.I, et al. Assessment of arable landds use in the VEGA satellite monitoring services on the example of Primorsky Krai, Russia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. ISSN 1755-1307, 2020, vol. 547, 012005., Registrované v: SCOPUS

  [1.2] KHOLIFAH, S. N. - MANDALA, M. - INDARTO, I. - PUTRA, B. T.W. Preliminary Study on the use of Sentinel-2A Image for Mapping of Dry Marginal Agricultural Land. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. ISSN 1755-1307, 2020, vol. 515, 1, 012002., Registrované v: SCOPUS

 • GOGA, Tomáš - SZATMÁRI, Daniel - FERANEC, Ján - KOPECKÁ, Monika - RUSNÁK, Miloš. Identifikácia spustnutej poľnohospodárskej pôdy s využitím objektovo-orientovanej klasifikácie. In NOVOTNÝ, Ladislav. GeoKARTO 2020 : zborník abstraktov z konferencie konanej 10. - 11. septembra 2020. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - ŠafárikPress, 2020, s. 20. ISBN 978-80-8152-887-3.(Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Typ: AFH
 • HOLEC, Juraj** - FERANEC, Ján - ŠŤASTNÝ, Pavel - SZATMÁRI, Daniel - KOPECKÁ, Monika - GARAJ, Marcel. Evolution and assessment of urban heat island between the years 1998 and 2016: case study of the cities Bratislava and Trnava in western Slovakia. In Theoretical and Applied Climatology, 2020, vol. 141, iss. 3-4, p. 979–997. (2019: 2.882 - IF, Q2 - JCR, 0.966 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0177-798X. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00704-020-03197-1.pdf>(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Typ: ADCA
 • MICEK, Ondrej - FERANEC, Ján - ŠTYCH, Přemysl. Land Use/Land Cover Data of the Urban Atlas und the Cadastre of Real Estate: an Evaluation Study in the Prague Metropolitan Region. In Land, 2020, vol. 9, no. 5, art. no. 153 [s. 1-27]. (2019: 2.429 - IF, Q2 - JCR, 0.717 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X.(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Typ: ADEB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus