Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Katarína Pastirčáková, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen
Slovenská republika
Tel.: 037/ 6943 358
ORCID:
Číslo ORCID