Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Andrej Halabuk, PhD.

Pozorovanie Zeme; diaľkový prieskum Zeme pre poľnohospodárske a krajinárske štúdie (hodnotenie stavu poľnohospodárskych plodín, včasné mapovanie kultúrnych plodín a manažmentových zásahov, detekcia zmien využitia krajiny a krajinnej pokrývky).