Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Andrej Halabuk, PhD.

Vedecký pracovník
Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava
Slovenská republika
Fax: 037/7335608