Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Barbara Lášticová, PhD. - profesijný životopis

Sociálna psychologička a samostatná vedecká pracovníčka, v ÚVSK SAV pracujem od roku 2001. Medzi moje hlavné výskumné záujmy patrí konštruovanie sociálnych identít v rôznych kontextoch (európska integrácia, transnacionálna migrácia), medziskupinové vzťahy, občianstvo a participácia, politická psychológia a metodológia kvalitatívneho výskumu. Prednášam politickú psychológiu na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK a na Katedre politológie FiFUK. Som absolventkou magisterského (2000) a doktorandského (2007) štúdia psychológie na FiF UK v Bratislave. Moja dizertačná práca sa zaoberala konštruovaním národnej identity na Slovensku v kontexte integrácie do EÚ. Postgraduálne (DEA) som študovala sociálnu psychológiu na Institut de Psychologie, Université René Descartes-Paris 5, kde som sa venovala experimentálnemu výskumu vnímania validity skupinového rozhodovania.
Som spolueditorkou knihy Politics of Collective Memory: Cultural Patterns of Commemorative Practices in Post-War Europe (Lit, Viedeň, 2008) a spoluautorkou knihy Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore (SAV, Bratislava, 2009).