Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

riaditeľka
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Fax: 02/ 5477 5683, 54773442
Výskumné zameranie:
sociálna psychológia, medziskupinové vzťahy, predsudky a stereotypy, národná a európska identita, politický diskurz, politická psychológia
ORCID:
Číslo ORCID