Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Emil Gažo - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BAČKAI, J. - FLACHBART, Karol - GABÁNI, Slavomír - GAŽO, Emil - ORENDÁČ, Matúš - PRISTÁŠ, Gabriel - SLUCHANKO, N.E. - DUKHNENKO, A.V. - FILIPOV, V. - SHITSEVALOVA, N.Yu. SUPERCONDUCTING PHASE DIAGRAM OF LuB12 AND Lu1-xZrxB12 (x ≤ 0.20) DOWN TO 60 mK. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 286. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
  • ČLOVEČKO, Marcel - GAŽO, Emil - SKYBA, Maroš - SKYBA, Peter. NMR-like effect on the anisotropic magnetic moment of surface bound states in the topological superfluid He-3-B. In Physical Review B, 2019, vol. 99, no. 10, art. no. 104518. (3.736 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1550-235X. Typ: ADCA
  • GABÁNI, Slavomír - ORENDÁČ, Matúš - FLACHBART, Karol - GAŽO, Emil - PRISTÁŠ, Gabriel - SHITSEVALOVA, N.Yu. - SIEMENSMEYER, Konrad. ROTATING MAGNETOCALORIC EFFECT IN FRUSTRATED TmB4. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 250. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
  • GABÁNI, Slavomír - TAKÁČOVÁ, Iveta - ORENDÁČ, Matúš - PRISTÁŠ, Gabriel - GAŽO, Emil - SIEMENSMEYER, Konrad - BOGACH, A. - SLUCHANKO, N.E. - SHITSEVALOVA, N.Yu. - PROKLEŠKA, J - SECHOVSKÝ, Vladimír - FLACHBART, Karol. SPIN, CHARGE AND LATTICE DYNAMICS IN FRUSTRATED TmB4. Typ: AFH
  • ORENDÁČ, Matúš - GABÁNI, Slavomír - GAŽO, Emil - PRISTÁŠ, Gabriel - SHITSEVALOVA, N.Yu. - SIEMENSMEYER, Konrad - FLACHBART, Karol. Rotating magnetocaloric effect in TmB4 - A comparison between estimations based on heat capacity and magnetization measurements. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 482, p. 186-191. (2.683 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Typ: ADCA
  • ORENDÁČ, Matúš - FARKAŠOVSKÝ, Pavol - REGECIOVÁ, Ľubomíra - FLACHBART, Karol - GABÁNI, Slavomír - GAŽO, Emil - PRISTÁŠ, Gabriel - DUKHNENKO, A.V. - SHITSEVALOVA, N.Yu. - SIEMENSMEYER, Konrad. MICROSCOPIC DESCRIPTION OF ROTATING MAGNETOCALORIC EFFECT IN FRUSTRATED ANTIFERROMAGNETIC SYSTEM TmB4. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 257. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
  • PRISTÁŠ, Gabriel - BAČKAI, J. - DIKO, Pavel - ORENDÁČ, Matúš - FLACHBART, Karol - GABÁNI, Slavomír - GAŽO, Emil - SHITSEVALOVA, N.Yu. - SIEMENSMEYER, Konrad. INFLUENCE OF SUBSTITUTION ON THE MACROSCOPIC PROPERTIES OF METALLIC FRUSTRATED MAGNETIC SYSTEM TmB4. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 263. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus