Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Emil Gažo

Národné projekty

* MIKROKELVIN - MIKROKELVIN - Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách

MICROKELVIN - Quantum matters at very low temperatures

Doba trvania: 1.1.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.

* ECODISC - Elektrónové korelácie v neusporiadaných supravodičoch

Electron correlations in disordered superconductors

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.

* FRUSTKOM - Frustrované kovové magnetické systémy

Frustrated metallic magnetic systems

Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.

* Magnetická frustrácia a supravodivosť v 2D a 3D boridoch

Magnetic frustration and superconductivity in 2D and 3D borides

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pristáš Gabriel PhD.

* Štúdium netriviálnej supravodivosti vybraných materiálov.

Research of non-trivial superconductivity on selected materials.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kačmarčík Jozef PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ