Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ingrid Kušniráková PhD.

Národné projekty

* Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy

The Development of the State, County, Domain and Municipial Administration in Early Modern Period

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Janura Tomáš PhD.

* Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Duchoňová Diana PhD.

Premeny chudobinskej starostlivosti v Uhorsku (1750- 1850)

Transformation of social care in Hungary (1750-1850)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Kušniráková Ingrid PhD.

* Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)

The role of bourgeoisie in the modernization processes in transition from the estates to civil society (Hungary Kingdom and Slovakia 1780 – 1918)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Gaučík Štefan PhD.

* Úradnícka korupcia a protikorupčný diskurz v Uhorsku / na Slovensku 1780 – 1918

Corruption in civil service and anticorruption diskuse in Hungary / Slovakia 1780 – 1918

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ