Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Marcela Medeová - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* EMP - Europská Mikrokelvinová Platforma
European Microkelvin Platform
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ