Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Jozef Marcin PhD.

Medzinárodné projekty

* NOMAGRAD - Vývoj vysoko-citlivého magnetického gradiometra na báze nových magnetických materiálov

Design of novel materials-based high performance magnetic gradiometer

Doba trvania: 1.4.2024 - 31.3.2027
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.


Národné projekty

* Magneticky mäkké nanokryštalické materiály pripravené nekonvenčnými technikami tepelného spracovania

Soft magnetic nanocrystalline materials prepared by unconventional thermal processing techniques

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.

* UNPROMAT - Nové nano/mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania

Novel nano/micro-structured metallic materials prepared by unconventional processing routes

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ