Information Page of SAS Employee

Ing. Martina Koneracká, CSc. - publications

Publishing Activity in Year 2019

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

 • ANTOŠOVÁ, Andrea - BEDNÁRIKOVÁ, Zuzana - KONERACKÁ, Martina - ANTAL, Iryna - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - WU, Josephine W. - WANG, Steven S.S. - GAŽOVÁ, Zuzana. Destroying activity of glycine coated magnetic nanoparticles on lysozyme, alpha-lactalbumin, insulin and alpha-crystallin amyloid fibrils. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 471, p. 169-176. (2.683 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Type: ADCA
 • ANTOŠOVÁ, Andrea - BEDNÁRIKOVÁ, Zuzana - KONERACKÁ, Martina - ANTAL, Iryna - MAREK, Jozef - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - JURÍKOVÁ, Alena - GAŽOVÁ, Zuzana. Amino Acid Functionalized Superparamagnetic Nanoparticles Inhibit Lysozyme Amyloid Fibrillization. In Chemistry -A European Journal, 2019, vol. 25, no. 31, p. 7501-7514. (5.160 - IF2018). ISSN 0947-6539. Type: ADCA
 • ANTOŠOVÁ, Andrea - BEDNÁRIKOVÁ, Zuzana - KONERACKÁ, Martina - ANTAL, Iryna - MAREK, Jozef - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - JURÍKOVÁ, Alena - GAŽOVÁ, Zuzana. Lysozyme amyloid fibrils are destroyed by amino acids functionalized magnetic nanoparticles. In European Biophysics Journal with Biophysics Letters, 2019, vol. 48, supplement 1, p. S82. (2.527 - IF2018). ISSN 0175-7571.(Joint EBSA European Biophysics Congress. ICBP : IUPAP International Conference on Biological Physics). Type: AFG
 • BUGÁROVÁ, Nikola - ŠPITÁLSKY, Zdenko - MIČUŠÍK, Matej - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - KONERACKÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - KAJANOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, Silvia - ŠLOUF, Miroslav - MAJKOVÁ, Eva - OMASTOVÁ, Mária. A multifunctional graphene oxide platform for targeting cancer. In Cancers, 2019, vol. 11, no. 6, art. no. 753, [19] p. (6.162 - IF2018). ISSN 2072-6694.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny). Type: ADMA
 • BUGÁROVÁ, Nikola - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - MIČUŠÍK, Matej - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KONERACKÁ, Martina - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, Silvia - OMASTOVÁ, Mária. 2D platformy na výskum rakoviny. In ChemZi : Zborník abstraktov: 71. Zjazd chemikov, 9-13 september 2019, Vysoké Tatry, Horný Smokovec, Slovensko. - Bratislava : Slovenská chemická spoločnosť, 2019, 2019, roč. 15, č. 1, s. 77-78. ISSN 1336-7242. Type: AFH
 • KAJANOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - BUGÁROVÁ, Nikola - ŠPITÁLSKY, Zdenko - MIČUŠÍK, Matej - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - KONERACKÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - ŠLOUF, Miroslav - MAJKOVÁ, Eva - OMASTOVÁ, Mária - PASTOREKOVÁ, Silvia. Graphene oxide nanoplatform for targeting cancer cells via carbonic anhydrase is expressed in response to stresses in tumor microenvironment. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 34.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. VEGA 2/0108/16 : Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Type: AFH
 • KHMARA, Iryna - ŠTRBÁK, Oliver - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KONERACKÁ, Martina - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - ANTAL, Iryna - KAVEČANSKÝ, Viktor - LUČANSKÁ, Daša - DOBROTA, Dušan - KOPČANSKÝ, Peter. Chitosan-stabilized iron oxide nanoparticles for magnetic resonance imaging. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 474, p. 319-325. (2.683 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Type: ADCA
 • KHMARA, Iryna - MOLČAN, Matúš - ANTOŠOVÁ, Andrea - BEDNÁRIKOVÁ, Zuzana - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - ANTAL, Iryna - KONERACKÁ, Martina - GAŽOVÁ, Zuzana - KOPČANSKÝ, Peter. Bioactive properties of chitosan stabilized magnetic nanoparticles – focus on anti-amyloid and anti-cancer activities. In ICMF 2019 : 15th International Conference on Magnetic Fluids, July 8-12, 2019, Paris.P. 207 [elektronický zdroj]. - [S.l. : s.n.], 2019. Názov z obrazovky. Požaduje sa Acrobat Reader(ICMF 2019 : International Conference on Magnetic Fluids). Type: AFG
 • KUBOVČÍKOVÁ, Martina - KONERACKÁ, Martina - STRBAK, O. - MOLČAN, Matúš - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - ANTAL, Iryna - KHMARA, Iryna - LUČANSKÁ, Daša - TOMČO, Ladislav - BARÁTHOVÁ, Monika - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - DOBROTA, D. - PASTOREKOVÁ, Silvia - KOPČANSKÝ, Peter. Poly-L-lysine designed magnetic nanoparticles for combined hyperthermia, magnetic resonance imaging and cancer cell detection. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 475, p. 316-326. (2.683 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA 2/0108/16 : Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula. VEGA 2/0081/14 : Charakterizácia transportných dráh CA IX v nádorových bunkách pomocou analýzy v reálnom čase. VEGA 2/0133/16 : Presmerovanie liekov na protinádorovú liečbu ako nový prístup k terapii kolorektálnych karcinómov: molekulárne mechanizmy a potenciálne aplikácie.. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou. MagMeet 2018 : International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers). Type: ADCA
 • MOLČAN, Matúš - ANTAL, Iryna - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - RAJŇÁK, Michal - KONERACKÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KOPČANSKÝ, Peter - TIMKO, Milan. Molecular weight versus heat production of dextran coated magnetite nanoparticles. In ICMF 2019 : 15th International Conference on Magnetic Fluids, July 8-12, 2019, Paris.P. 214 [elektronický zdroj]. - [S.l. : s.n.], 2019. Názov z obrazovky. Požaduje sa Acrobat Reader(ICMF 2019 : International Conference on Magnetic Fluids). Type: AFG
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga - BARTA, Andrej - KONERACKÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - KLIMENTOVÁ, Jana - TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - CEBOVÁ, Martina. Protective Effects of Nanoparticle-Loaded Aliskiren on Cardiovascular System in Spontaneously Hypertensive Rats. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 15, art. no. 2710. (3.060 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Type: ADCA
 • ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KONERACKÁ, Martina - GÁBELOVÁ, Alena - SVITKOVÁ, Barbora - URSINYOVÁ, Monika - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - ANTAL, Iryna - KHMARA, Iryna - JURÍKOVÁ, Alena - MOLČAN, Matúš - OGNJANOVIČ, Miloš - ANTIČ, Bratislav - KOPČANSKÝ, Peter. Effect of magnetic nanoparticles coating on cell proliferation and uptake. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 472, p. 66-73. (2.683 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA 2/0056/17 : Indukcia apoptózy kyselinou betulínovou naviazanou na magnetické nanočastice v ľudských nádorových bunkách hrubého čreva. VEGA 2/0113/15 : Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek. HISENTS : 685817. MagMeet 2018 : International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers). Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus