Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Katarína Paulovičová PhD.

Medzinárodné projekty

* FMF - Flexibilné magnetické vlákna: Vlastnosti a aplikácie

Flexible Magnetic Filaments: Properties and Applications

Doba trvania: 1.9.2018 - 31.12.2021
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.


Národné projekty

* NANOELEN - Nanokvapaliny v elektrotechnike

Nanofluids in Electrical Engineering

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rajňák Michal PhD.

* - Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy

The development of translationally relevant regenerative and reparative strategies after spinal cord trauma

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lukáčová Nadežda DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ