Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Michal Pudlák CSc.

Medzinárodné projekty

PURPLEGAIN - Základy a aplikácie purpurových baktérií v biotechnológií pre obnovu znečistených zdrojov

Fundamentals and applications of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste

Doba trvania: 10.10.2022 - 9.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pudlák Michal CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ