Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Jana Lindbloom PhD.

Národné projekty

* Inštitucionálne podmienky pre výkon práce a inštitucionálna práca

Institutional conditions for the performance of work and institutional work

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mezihorák Petr PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ