Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Pavol Stríženec CSc.

Medzinárodné projekty

ATLAS KE - Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách

ATLAS experiment at LHC at CERN: deep-inelastic phenomenons and new physics at TEV energies

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ