Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Peter Skyba DrSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

EMP - Europská Mikrokelvinová Platforma
European Microkelvin Platform
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022


Národné projekty

* Klasicko-kvantový prechod v mechanických rezonátoroch
Classical to quantum crossover in mechanical resonators
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Človečko Marcel PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
* QuTeMaD - Kvantové technológie. materiály a zariadenia
Quantum Technologies, Materials and Devices
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc., akademik US Slovensko
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ