Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

doc. Ing. Marián Mikula, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ŠROBA, Viktor - VISKUPOVÁ, Katarína - WICHER, Bartosz - ROGOZ, Vladyslav - LI, Xiao - MIKULA, Marian - GRECZYNSKI, Grzegorz. Cross-ionization of the sputtered flux during hybrid high power impulse/direct-current magnetron co-sputtering. In Journal of Vacuum Science and Technology A, 2024, vol. 42, iss. 2, no. 023410. (2023: 0.569 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0734-2101. Dostupné na: https://doi.org/10.1116/6.0003258 Typ: ADCA
  • VIDIŠ, Marek* - FIANTOK, Tomáš* - GOCNÍK, Marek - ŠVEC, Peter Jr. - NAGY, Štefan - TRUCHLÝ, Martin - IZAI, Vitalii - ROCH, Tomáš - SATRAPINSKYY, Leonid - ŠROBA, Viktor - MEINDLHUMER, Michael - GRANČIČ, Branislav - KÚŠ, Peter - KECKES, Jozef - MIKULA, Marian**. Hardness and fracture toughness enhancement in transition metal diboride multilayer films with structural variations. In Materialia, 2024, vol. 34, no. 102070. (2023: 0.833 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2589-1529. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2024.102070 (APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami. APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania. VEGA 2/0144/21 : Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov) Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus