Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ŠUJAN, Michal** - AHERWAR, Kishan - VOJTKO, Rastislav - BRAUCHER, Regis - ŠARINOVÁ, Katarína - CHYBA, Andrej - HÓK, Jozef - GRIZELJ, Anita - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - VOLEKOVÁ, Bronislava - RÓZSOVÁ, Barbara - TEAM, Aster. Application of the authigenic 10Be/9Be dating to constrain the age of a long-lived lake and its regression in an isolated intermontane basin: The case of Late Miocene Lake Turiec, Western Carpathians. In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2023, vol. 628, art. no. 111746. (2022: 3 - IF, Q1 - JCR, 1.097 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-0182. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2023.111746 Typ: ADCA
  • VIDHYA, Marina** - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan - MILOVSKÝ, Rastislav. Palaeoecological changes of glacial lakes from the Late Pleistocene to Early Holocene of the Tatra Mts. (Slovakia). In Book of Abstracts. - Meise : Meise Botanic Garden, Belgium, 2023, p. 43. ISBN 978-9072619-037. (14th European Diatom Meeting) Typ: AFG
  • ŽATKOVÁ, Lucia - MILOVSKÝ, Rastislav** - BECHTEL, Achim - STAREK, Dušan - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - ŠURKA, Juraj. n-Alkane and terpenoid fingerprints of modern biomass producers unveil floral changes recorded in postglacial alpine lake sediments, Tatra Mountains, Slovakia. In Organic geochemistry, 2023, vol. 184, art. no. 104672. (2022: 3 - IF, Q2 - JCR, 1.395 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0146-6380. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2023.104672 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]. VEGA č. 2/0163/21 : Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus