Informačná stránka zamestnanca SAV

Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD. - publikačná činnosť

Publikačná činnosť za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

  • DHAVAMANI, Ramachandran - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - CHAMUTIOVÁ, Tímea - ŽATKOVÁ, Lucia - VIDHYA, Marina - MILOVSKÝ, Rastislav - MILOVSKÁ, Stanislava - STAREK, Dušan - ŠURKA, Juraj - UHLÍK, Peter - BITUŠÍK, Peter - HAMERLÍK, Ladislav - BIROŇ, Adrián. Fine laminated clastic deposits revealing the delay of the deglaciation timing in the High Tatras Mts. (Central Europe) to Early Holocene. In EGU General Assembly. - https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-1104, 2020, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-1104.(EGU 2020). Typ: AFG
  • DHAVAMANI, Ramachandran - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - SOČUVKA, Valentín - ŠURKA, Juraj - STAREK, Dušan - MILOVSKÝ, Rastislav - UHLÍK, Peter. Využitie Chirp a Side sonarov pri výskume sedimentárnej výplne tatranských plies. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti, 2020, vol. 5, no. 1, p. 31. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/>. Typ: AFH
  • UHLÍK, Peter - BIROŇ, Adrián - STAREK, Dušan - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - ŠURKA, Juraj - MILOVSKÝ, Rastislav - PUŠKELOVÁ, Ľubica. Fázová kvantitatívna analýza sedimentov vybraných tatranských plies. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti, 2020, vol. 5, no. 1, p. 39. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/>. Typ: AFH
  • ŽATKOVÁ, Lucia - VIDHYA, Marina - CHAMUTIOVÁ, Tímea - MILOVSKÝ, Rastislav - KYŠKA-PIPÍK, Radovan. Fosílne biomarkery, pakomáre a rozsievky reflektujú environmentálne zmeny v holocéne tatranských plies. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti, 2020, vol. 5, no. 1, p. 40. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/>. Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus