Informačná stránka zamestnanca SAV

Dr. Radovan Kyška-Pipík PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu
Fine laminated deposits - a tool for chronology of the latest Pleistocene climatic events in the Tatra Mts.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ