Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Peter Vršanský PhD.

Národné projekty

Šváby zo svetových jantárov III.

Amber cockroaches (III)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ