Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Jozef Ďuriš PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II.
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Nevizánsky Gabriel CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ