Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Ľubica Schmarcová, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: neuvedený