Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Pavol Farkaš, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BZDUCHA-WRÓBEL, Anna** - FARKAŠ, Pavol** - BIELIKOVÁ, Sandra - ČÍŽOVÁ, Alžbeta - SUJKOWSKA-RYBKOWSKA, Marzena. How do the carbon and nitrogen sources affect the synthesis of β‑(1,3/1,6)‑glucan, its structure and the susceptibility of Candida utilis yeast cells to immunolabelling with β‑(1,3)‑glucan monoclonal antibodies? In Microbial Cell Factories, 2024, vol. 23, iss. 1, art. no. 28. (2023: 1.048 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1475-2859. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12934-024-02305-4 Typ: ADCA
  • LORENCOVÁ, Lenka** - KASÁK, Peter - KOŠÚTOVA, Natália - JERIGOVÁ, Monika - NOSKOVIČOVÁ, Eva - VIKARTOVSKÁ, Alica - BARÁTH, Marek - FARKAŠ, Pavol - TKÁČ, Ján**. MXene-based electrochemical devices applied for healthcare applications. In Microchimica Acta, 2024, vol. 191, iss. 2, art. no. 88. (2023: 0.848 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0026-3672. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00604-023-06163-6 Typ: ADCA
  • SONI, Apoorva - VRZOŇOVÁ, Romana - FARKAŠ, Pavol. Comparative Study of Candida auris Mannan Production in Synthetic Liquid Media and YPD Medium: Analyzing Growth and Composition. In Študentská vedecká konferencia Prif UK 2024 : Zborník recenzovaných príspevkov. - Univerzita Komenského v Bratislave, p. 809. ISBN 978-80-223-5822-4. (Študentská vedecká konferencia Prif UK 2024) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus