Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Andrej Kormuťák DrSc.

Medzinárodné projekty

* PANGEOS - Pan-Európska sieť zelenej dohody o poľnohospodárstve a vedy o lesníctve a pozorovaní Zeme

Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science

Doba trvania: 6.11.2023 - 5.11.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Galgóci Martin PhD.


Národné projekty

* Genetická analýza borievok Juniperus communis var. communis, J. sibirica a ich predpokladaných hybridov J. communis var. intermedia na Slovensku

Genetic analysis of juniper species Juniperus communis var. communis, J. sibirica and their putative hybrids J. communis var. intermedia in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Galgóci Martin PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ