Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Andrej Kormuťák DrSc.

Národné projekty

* Genetická analýza borievok Juniperus communis var. communis, J. sibirica a ich predpokladaných hybridov J. communis var. intermedia na Slovensku

Genetic analysis of juniper species Juniperus communis var. communis, J. sibirica and their putative hybrids J. communis var. intermedia in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Galgóci Martin PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ