Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Ľuboš Jankovič, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ČERNÁK, Juraj - KREŠÁKOVÁ, Lenka - TARASENKO, Róbert - DOROSHENKO, Anastassia - ORENDÁČ, Martin - JANKOVIČ, Ľuboš - MADEJOVÁ, Jana**. Intercalation of [Ni(bpy)3]2+ complex cation into synthetic saponite: Preparation, characterization and magnetic properties. In Applied Clay Science, 2023, vol. 231, no., art. no. 106728. ISSN 0169-1317. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.clay.2022.106728 Typ: ADCA
  • MADEJOVÁ, Jana** - BARLOG, Martin - SLANÝ, Michal - BASHIR, Sanam - SCHOLTZOVÁ, Eva - TUNEGA, Daniel - JANKOVIČ, Ľuboš. Advanced materials based on montmorillonite modified with poly(ethylenimine) and poly(2-methyl-2-oxazoline): Experimental and DFT study. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2023, vol. 659, art. no. 130784. ISSN 0927-7757. Typ:
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus