Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Jana Lengová, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • LENGOVÁ, Jana. Stephanie Wurmbrand-Stuppach and Her Piano Works. In Women in Nineteenth-Century Czech Musical Culture : Apostles of a Brighter Future. - London ; New York : Routledge, 2024, p. 155-172. ISBN 978-1-032-20659-2. (VEGA č. 2/0012/21 : Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe) Typ: ABC
  • LENGOVÁ, Jana. Ján Levoslav Bella. Kováč Wieland (1926). In PODMAKOVÁ, Dagmar. 100 rokov Slovenského národného divadla, 1920-2020. 2. zväzok. Opera ; editorka: Zita Ročkárová. 1. vydanie. - Bratislava : Slovenské národné divadlo : Vydavateľstvo Slovart, 2024, s. 28-35. ISBN 978-80-556-4288-8. Typ: AED
  • LENGOVÁ, Jana. K niektorým aspektom vzťahu hudby a liturgie v druhej polovici 19. storočia. In Pramene slovenskej hudby XI : Hudba a liturgia : Zborník z 11. konferencie cyklu Pramene slovenskej hudby Skalica, 19. – 20. októbra 2022. Zodpovedná redaktorka: Anna Žilková; recenzentky: Marta Hulková, Helena Stella Kramářová. - Bratislava : Slovenská národná skupina IAML : Hudobné centrum, 2023, s. 93-104. ISBN 978-80-89427-99-4. (VEGA č. 2/0116/20 : Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku. VEGA č. 2/0012/21 : Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus