Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Jana Lengová CSc.

Národné projekty

* Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe

Migration of Musicians and Musical Transmission in the 17th – 19th Centuries in Slovakia and Central Europe

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Petőczová Janka CSc.

* Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku

Personality and work in the history of musical culture of the 18th – 20th century in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ščepán Michal PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ