Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HRICOVÁ, Andrea** - SZABÓOVÁ, Monika - LANCÍKOVÁ, Veronika - MISTRÍKOVÁ, Veronika - LIBANTOVÁ, Jana - JOPČÍK, Martin - BOSZORÁDOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Alena. Láskavec ako inovatívny genetický zdroj. In Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood : zborník prác z odbornej konferencie. Lucia Gabríny, Marta Habánoá, Danka Moravčíková. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2023, s. 93-98. ISBN 978-80-552-2616-3. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/2023.9788055226163 Typ: AFD
  • HUNKOVÁ, Júlia** - KLEMAN, Juraj - GAŽO, Ján - GAJDOŠOVÁ, Alena. Adventitious regeneration of blackberry, blueberry, and kiwiberry and assessment of genetic stability by ISSR markers. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 2, p. 349-359. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01211-7 Typ: ADDA
    Citácie:
    [1.2] DEBNATH, Samir C. - GHOSH, Amrita. Phenotypic variation and epigenetic insight into tissue culture berry crops. In Frontiers in Plant Science, 2022-12-19, 13, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1042726., Registrované v: SCOPUS
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus