Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

samostatná vedecká pracovníčka, vedecká riaditeľka ÚGBR CBRB SAV, členka Snemu SAV za ÚGBR
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.: 037/6943 410
Fax: 037 73 366 60
Výskumné zameranie:
rastlinné biotechnológie, pletivové kultúry, šľachtenie láskavca