Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DUDKOVÁ, Jana. Umelé a umelecké v post-antropocentrickej trilógii Viery Čákanyovej = Artificial and Artistic in the Post-anthropocentric Triology of Viera Čákanyová. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2023, roč. 71, č. 1, s. 5-25. (2022: 0.11 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0002 (APVV-19-0522 : Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film)) Typ: ADNB
  • DUDKOVÁ, Jana. Nevidieť alebo skôr vidieť viac : Slepé lásky (2008). In Rodinné filmové striebro. - Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2023, s. 95-100. ISBN 978-80-85187-96-0. Typ: BEF
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus