Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Andrej Tall, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • KANDRA, Branislav** - TALL, Andrej - GOMBOŠ, Milan - PAVELKOVÁ, Dana. Quantification of Evapotranspiration by Calculations and Measurements Using a Lysimeter. In Water, 2023, vol. 15, iss. 2, art. no. 373. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.723 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w15020373 (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] KREVH, V. - GROH, J. - FILIPOVIC, L. - GERKE, H.H. - DEFTERDAROVIC, J. - THOMPSON, S. - SRAKA, M. - BOGUNOVIC, I. - KOVAC, Z. - ROBINSON, N. - BAUMGARTL, T. - FILIPOVIC, V. Soil-Water Dynamics Investigation at Agricultural Hillslope with High-Precision Weighing Lysimeters and Soil-Water Collection Systems. In WATER. JUL 2023, vol. 15, no. 13. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w15132398., Registrované v: WOS
  [1.1] PENDIUK, J. - DEGANO, M.F. - GUARRACINO, L. - RIVAS, R.E. Superconducting Gravimeters: A Novel Tool for Validating Remote Sensing Evapotranspiration Products. In HYDROLOGY. JUL 2023, vol. 10, no. 7. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/hydrology10070146., Registrované v: WOS
  [1.1] TOTH, S. - DUPL'AK, S. Effect of a Soil-Applied Humic Ameliorative Amendment on the Yield Potential of Switchgrass Panicum virgatum L. Cultivated under Central European Continental Climate Conditions. In AGRONOMY-BASEL. APR 2023, vol. 13, no. 4. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agronomy13041095., Registrované v: WOS
  [1.1] ZHOU, R.F. - QIU, Z.L. - SUN, C.Z. - BAI, B.F. Entrance loss of capillary flow in narrow slit nanochannels. In PHYSICS OF FLUIDS. ISSN 1070-6631, APR 2023, vol. 35, no. 4. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0144696., Registrované v: WOS
 • KANDRA, Branislav - TALL, Andrej - GOMBOŠ, Milan - PAVELKOVÁ, Dana. Vybrané parametre vodnej bilancie pôdy získané výpočtom a lyzimetrickými meraniami [Selected parameters of soil water balance obtained by calculation and lysimeter measurements]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 257-264. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia. Hydrologie malého povodí 2023) Typ: BEE
 • TALL, Andrej - PAVELKOVÁ, Dana - KANDRA, Branislav - GOMBOŠ, Milan. Kvantifikácia vodnej bilancie v dvoch rôznych pôdnych profiloch s využitím lyzimetrov [Quantification of water balance in two different soil profiles using lysimeters]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 122-130. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia. Hydrologie malého povodí 2023) Typ: BEE
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus