Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Katarína Moravanská PhD.

Národné projekty

Vývoj priestorovej sociológie na Slovensku (1960-1990) s dôrazom na podmienky v SAV

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Moravanská Katarína PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ