Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

doc. Ing. Miroslav Glasa, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ALAXIN, Peter - PREDAJŇA, Lukáš - ACHS, Adam - ŠUBR, Zdeno W. - MRKVOVÁ, M. - RUIZ-GARCÍA, Ana B. - OLMOS, A. - GLASA, Miroslav. Particular Molecular Pattern Re discovered in Hop Stunt Viroid Sequences from Grapevine (Vitis vinifera L.) in Slovakia Chasing a “Cold Case” Story of Host Adaptation : Lecture 6. In CzechoSlovak Virology Conference : Book of Abstracts - Sborník abstraktů z konference CzechoSlovak Virology Conference 2024. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii a Národním centrem pro virologii a bakteriologii, 2024, s. 20. (CzechoSlovak Virology Conference 2024. CzechoSlovak Virology Conference 2024) Typ: GII
  • MRKVOVÁ, M.** - KEMENCZEIOVÁ, Jana - ACHS, Adam - ALAXIN, Peter - PREDAJŇA, Lukáš - ŠOLTYS, Katarína - ŠUBR, Zdeno W. - GLASA, Miroslav**. Molecular Characteristics and Biological Properties of Bean Yellow Mosaic Virus Isolates from Slovakia. In Horticulturae, 2024, vol. 10, no. 3, art. no. 262. ISSN 2311-7524. (APVV-20-0015 : LEGOMICS - MODERNÉ "OMICS" POSTUPY AKO EFEKTÍVNE NÁSTROJE PRE IDENTIFIKÁCIU A CHARAKTERIZÁCIU VÍRUSOVÝCH PATOGÉNOV STRUKOVÍN) Typ: ADCA
  • RICHERT-PÖGGELER, K. R. - ACCOTTO, G. P. - CANDRESSE, Thierry - CHABANNES, M. - DESBIEZ, C. - GLASA, Miroslav - ISKRA-CARUANA, M.-L. - JELKMANN, W. - MARAIS, Armelle - MENZEL, W. - MULABISANA, J. - NIEHL, A. - PIERRO, R. - PREDAJŇA, Lukáš - ROMETTE, J.L. - RUBINO, L. - URBINO, C. - VERDIN, E. - ZIEBELL, H. - ZIKELI, K. Plant viruses go global: the European Virus Archive. In Acta Horticulturae, 2024, vol. 1392, p. 75-86. ISSN 0567-7572. Typ: ADMB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus