Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Ing. Miroslav Glasa DrSc.

Národné projekty

LEGOMICS - Moderné "omics" postupy ako efektívne nástroje pre identifikáciu a charakterizáciu vírusových patogénov strukovín

Modern "omics" approaches as effective tools for identification and characterization of leguminous viral pathogens

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Glasa Miroslav DrSc.

* Rastlinné systémy pre tranzientnú expresiu látok peptidovej povahy za účelom prípravy vakcín proti vírusovým ochoreniam

Plant systems for transient expression of peptidic substances as a tool for preparation of anti-viral vaccines

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šubr Zdeno CSc.

VIRO_ID - Viroidy - unikátne subvírusové patogény rastlín, ich diverzita a interakcie s hostiteľom

Viroids - unique subviral plant pathogens, their diversity and host interactions

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Glasa Miroslav DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ