Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

riaditeľ
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
kvantové technológie, kvantová kryptografia, kvantová fyzika, teória merania
ORCID:
Číslo ORCID