Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Viliam Vretenár PhD.

Národné projekty

Výskum vybraných vlastností trvalo udržateľných izolačných materiálov s potenciálom využitia v drevostavbách

Research of selected properties of sustainable insulating materials with the potential for use in wooden buildings

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vretenár Viliam PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ